Feminism Powered by Trendolizer

Hoe kun je jezelf feminist noemen als je van elke vrouw feitelijk een man wil maken? | ThePostOnline

Trending story found on politiek.tpo.nl
'Dat weinig vrouwen excelleren is toe te schrijven aan het nepfeminisme'
[Source: politiek.tpo.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments