Feminism Powered by Trendolizer

Wychowanie do życia w seksizmie. – J – Medium

Trending story found on medium.com
Seksizm (z ang. sexism, sex — „płeć”) — pogląd, że kobiety i mężczyźni nie są sobie równi lub że nie powinni posiadać równych praw…
[Source: medium.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments