Feminism Powered by Trendolizer

'De strijd van feministen kan niet zonder mannen'

Trending story found on nos.nl
'De strijd van feministen kan niet zonder mannen'
Mannen spelen een steeds grotere rol binnen het feminisme. Deze drie mannen noemen zichzelf feminist en mengen zich actief in het debat over gender.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments