Feminism Powered by Trendolizer

Øystein Stene er feminist, dramatiker og forfatter. Nå tar han et hardt oppgjør med #metoo-bevegelsen.

Trending story found on www.aftenposten.no
 Øystein Stene er feminist, dramatiker og forfatter. Nå tar han et hardt oppgjør med #metoo-bevegelsen.
Les essayet.
[Source: www.aftenposten.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments