Feminism Powered by Trendolizer

Her vil bare 1 av 6 kalle seg feminist

Trending story found on www.dagsavisen.no
Her vil bare 1 av 6 kalle seg feminist
Det minst feministiske nasjonen i verden ligger i Norden.
[Source: www.dagsavisen.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments